Què és un banc del temps

El Banc del Temps és una comunitat oberta a tothom que vulgui millorar la qualitat de la seva vida diària donant, rebent i compartint el seu temps amb respecte cap els altres i afany de reciprocitat.

El Banc del Temps posa a l’abast de les persones sòcies un gran ventall de serveis i possibilitats. Així, es poden intercanviar aficions, coneixements, ajuda per tasques de la vida diària, atenció a animals i plantes, acompanyar a persones, fer petites reparacions domèstiques i ,també , es comparteixen tota mena d’activitats d’aprenentatge o de lleure en grup.

El Banc del Temps fomenta la circulació i l’intercanvi de totes les dots humanes que són nostres pel fet de que hi som vius i que, per tant, podem donar, rebre i compartir gratuïtament amb altri.

L’Associació Salut i Família promou la creació de Bancs del Temps oferint assessoria, formació i acompanyament a les organitzacions no governamentals i als governs locals que ho demanen.

La Xarxa de Bancs del Temps coordinada per l’Associació Salut i Família facilita la vinculació entre Bancs del Temps, difon innovacions i bones pràctiques i organitza activitats de formació i dinamització. Aquesta Xarxa compta amb Bancs del Temps a Barcelona, Catalunya i Espanya i manté relacions internacionals actives amb el moviment dels  Bancs del Temps a Portugal, Itàlia, França, Anglaterra, Estats Units i Xile.

Avantatges

Quins són

El Banc del Temps afavoreix les persones per mitjà de les persones. En aquest sentit, facilita la inclusió social als nouvinguts, empeny l’intercanvi entre generacions, millora la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en condicions d’igualtat entre dones i homes i dóna suport a les famílies.

Al Banc del Temps cada persona importa per ella mateixa i pel que aporta doncs es dóna valor a allò que no té preu: la confiança, l’ajuda mútua i la convivència.

El Banc del Temps és un punt de trobada per a conèixer els nostres veïns i donar-nos a conèixer i, així, entaular relacions i intercanvis que ens permetin resoldre necessitats del dia a dia, compartir interessos o aficions i, fins i tot, prendre el temps per a fer les coses que ens agraden i gaudir-les acompanyats.

Qui pot participar-hi

Qualsevol persona major d’edat pot formar part d’un Banc del Temps, simplement cal que s’adreci a la Secretària del Banc del Temps més proper al seu domicili o feina i demani una entrevista amb l’equip gestor. Un cop realitzada la seva inscripció com a persona sòcia del Banc del Temps disposarà del seu compte corrent de temps que farà servir per intercanviar tota mena d’activitats i serveis gratuïts amb els altres socis.

La Secretaria de cada Banc del Temps atén de forma activa a totes les persones sòcies, dinamitza els intercanvis i promou trobades i activitats grupals. Les iniciatives de les persones sòcies són benvingudes i tothom pot proposar activitats, tallers, xerrades i sortides.