Recursos

Formació

L’Associació Salut i Família ofereix formació de primer nivell per a la posada en marxa dels Bancs del Temps Comunitaris facilitant a l’equip gestor de la Secretaria del Banc les eines administratives pel funcionament diari i contribuint a l’aprenentatge de les habilitats comunicatives necessàries per a l’atenció a les persones sòcies i la dinamització dels intercanvis. A més d’això, els equips gestors de les Secretaries dels Bancs del Temps que portin mes d’un any funcionant poden accedir a formació de segon nivell on s’aprofundeix el desenvolupament d’habilitats informàtiques comunicatives i d’animació comunitària.

L’Associació Salut i Família ofereix formació per a la posada en marxa i la sostenibilitat dels Bancs del Temps Temàtics (Bancs del Temps a universitats, empreses i aquells gestionats per associacions de mares i pares) adaptant el contingut a les necessitats específiques de cada col·lectiu.

Mes informació a la web de l’Associació Salut i Família.

Disfusió i jornades

L’Associació Salut i Família organitza cada any a Barcelona i Madrid, Jornades de la Xarxa de Bancs del Temps amb la finalitat de donar visibilitat a les innovacions i avanços que es van produint, intercanviar bones pràctiques i fomentar la cooperació entre Bancs del Temps a nivell nacional i internacional. Així mateix, l’Associació Salut i Família, en la seva condició d’organització de referència a Espanya, participa activament als congressos i trobades sobre Bancs del Temps que es celebren a nivell internacional.

L’Associació Salut i Família difon periòdicament les activitats de la Xarxa de Bancs del Temps a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació i mitjançant la seva presència en Mostres d’entitats, Fires, Jornades i Congressos del Tercer Sector Social i dels moviments d’economia i moneda alternativa.

Mes informació a la web de l’Associació Salut i Família.

Assesoria Coordinació

L’Associació Salut i Família ofereix serveis de :

 

Assessoria i formació personalitzada en la fase de preparació i posada en marxa del Banc del Temps.

Acompanyament durant el primer any de funcionament del Banc del Temps.

Tutoria i consultoria a demanda.

Es posa a disposició una plataforma informàtica per a la gestió de les ofertes, demandes intercanvis i la comptabilització de les hores.

S’ofereix una pàgina web personalitzada per a cada banc del temps.

Formació i manteniment de la plataforma informàtica i la web.

Informació general sobre els Bancs del Temps i orientació a les persones interessades.

Disseny, organització i coordinació d’activitats comunes de dinamització adreçades a totes les persones sòcies de la Xarxa dels Bancs del Temps.

Disseny, edició i distribució de material divulgatiu sobre els Bancs del Temps.

Col·laboració amb d’altres projectes de propòsits semblants amb ara les Xarxes d’Intercanvi de Coneixements i els moviments d’economia i moneda alternativa.

Col·laboració amb les Xarxes de Bancs del Temps d’Itàlia, Portugal, Anglaterra i Xile amb el grup internacional ABCD de Desenvolupament Comunitari .

Disseny, promoció i realització de projectes de Ciudadanía Activa vinculats als Bancs del Temps