Des de la xarxa de Bancs del Temps que organitza i coordina l’Associació Salut i Família es prepara l’edició de la Guia sobre la ‘Governança i integració comunitària dels Bancs del Temps’. Per això s’ha format un grup d’experts de diferents bancs del temps, i també d’expertesa en temes de gènere. Tot recollint les conclusions de la feina feta en el taller de Governança dels Bancs del Temps del programa Ciutadania A parts Iguals: temps i oportunitats per a la reciprocitat i la equitat del passat desembre, en el que van intervenir, entre d’altres persones, la presidenta de l’Associació Salut i Família i Joffre Villanueva, Coordinador Tècnic del taller.